Privacybeleid Tankber Coaching

Versie 0.3

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-5-2018.

 

Privacy statement Tankber Coaching

Inleiding

Tankber Coaching neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met antsje@dankbaarleven.nl.

Wie is Tankber Coaching?

Tankber Coaching is de eenmanszaak Tankber Coaching, kantoorhoudende te (8491 BG) Akkrum aan Lange Miente 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65563778.

Tankber Coaching is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tankber Coaching de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Tankber Coaching jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Tankber Coaching persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Tankber Coaching voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Tankber Coaching worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 Bewaarwijze schriftelijk/digitaal

 digitaal (boekhoudprogramma Excel)

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Bewaarwijze schriftelijk/digitaal

schriftelijk

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Bewaarwijze schriftelijk/digitaal

 schriftelijk

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 Bewaarwijze schriftelijk/digitaal

digitaal (boekhoudprogramma Excel)

Marketing

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 Bewaarwijze schriftelijk/digitaal

digitaal

 

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 Bewaarwijze schriftelijk/digitaal

 digitaal

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 Bewaarwijze schriftelijk/digitaal

 digitaal
 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Tankber Coaching of die van een derde hostingpartij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Tankber Coaching heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Derden

Alle persoonsgegevens en gebruiksgegevens die verzameld zijn, worden niet met Google of diensten van Google en niet met andere derden gedeeld.

IP adressen worden anoniem verzameld.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Tankber Coaching over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Tankber Coaching. Je kunt verzoeken dat Tankber Coaching je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Tankber Coaching te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Tankber Coaching of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Tankber Coaching te verkrijgen. Tankber Coaching zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt, indien mogelijk. Indien deze gegevens niet digitaal, maar schriftelijk vastgelegd zijn door Tankber Coaching, kunt u de gegevens schriftelijk verkrijgen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Tankber Coaching je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Tankber Coaching

Een verzoek kan verstuurd worden naar antsje@dankbaarleven.nl. Tankber Coaching zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Tankber Coaching een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Tankber Coaching je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Tankber Coaching ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Tankber Coaching worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Tankber Coaching worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Tankber Coaching of die van een derde hostingpartij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het systeem wat deze gegevens verzamelt op deze website heet Google Analytics. Hiervoor heeft de eigenaar van Tankber Coaching een verwerkersovereenkomst met Google. IP adressen worden anoniem verzameld en gebruiksgegevens worden niet met Google of diensten van Google gedeeld.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Tankber Coaching je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar antsje@dankbaarleven.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Tankber Coaching jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar antsje@dankbaarleven.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.