Geen onrust, onzekerheid en heftige emoties meer!

Leer hoe je dankbaar kunt leven en rust kunt ervaren

Ben je snel onzeker?

Weet je niet goed meer wie je bent en wat je wilt?

Voel je onrust van binnen?

Voel je druk van je omgeving en heb je het gevoel dat je zoveel ‘moet’?

Heb je last van heftige emoties?

Reageer je snel emotioneel, geprikkeld of boos zonder dat je dat wilde? 

Pieker je teveel? 

Heb je moeite om gebeurtenissen te verwerken en maak je je steeds zorgen? 

Sta op en schitter !

Ook voor mij is dit zo herkenbaar. Vroeger cijferde ik mezelf weg, omdat ik teveel met anderen bezig was. Ik had last van piekergedachten, moeite met emoties en voelde onrust van binnen. Op een gegeven moment was het zo erg, dat ik mezelf helemaal kwijt was.

Mijn eigenschap is dat ik anderen goed kan aanvoelen in wat ze nodig hebben. Daardoor vergat ik vaak om naar mezelf en Gods stem te luisteren. De omgeving vergde zoveel van mij, dat ik me opgejaagd voelde.

Totdat ik leerde om dit in een goede balans te brengen. Ik begon mijn gevoelige eigenschappen als talent te gebruiken om anderen te helpen. Ik leerde om mijn kwetsbaarheid te accepteren. Mijn vertrouwen groeide: zodat God de ruimte kreeg om zijn Kracht en Wijsheid te laten zien in mij!

“Vanaf dat moment wilde ik meewerken aan Gods plan: mensen helpen om dankbaar te leven, zodat ze ook anderen kunnen dienen!”

Naar een dankbaar leven

Gelukkig heb ik weer kunnen ontdekken hoe ik voor mezelf een balans kon vinden tussen: zorgen voor mezelf en zorgen voor de ander. Dit is begonnen vanaf het moment dat ik hulp zocht bij een coach, waardoor ik weer op het juiste spoor terecht kwam. Van daaruit ben ik de HBO studie Maatschappelijk Werk gaan doen. Daar ligt mijn basis van mijn kennis en ervaring. Na de studie koos ik ervoor om me écht door God te laten leiden. Zo kwam ik op het spoor van de TotalBalance training van Carianne Ros, waarbij ik als personal coach en therapeut leerde om op pastorale basis mensen te begeleiden.

Mijn persoonlijke ontwikkeling staat nooit stil. Nog steeds laat God me liefdevol zien waarin ik kan veranderen, maar de stress is niet meer de baas over mij! In mijn blogs kan ik deze ervaringen delen, iets wat ik ook graag doe. Wie weet zal het er ooit van komen om een boek te schrijven…?

Het is mijn grote passie om anderen te begeleiden en te zien hoe zij stappen zetten naar een dankbaar leven!

=

TotalBalance coach en supervisor

=

Christentherapeut

=

Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Je kunt iedere dag weer genieten, rust ervaren en liefde uitdelen!

Lekkerder in je vel

Je weet wat je wilt. Je bent je meer bewust van wie je bent. Je straalt meer rust en liefde uit.

Beter je behoefte aangeven

Het lukt je ook om beter je behoefte aan te geven en daarbij nog steeds rekening te houden met de ander.

Meer ontspannenheid

Een betere sfeer in huis en op je werk. Er wordt plezier gemaakt en er is respect naar elkaar.

Aanbevelingen

Ik had vanaf het begin dat ik bij Antsje kwam een goed gevoel, het klikte tussen ons.
Zij hebt mij weer laten zien wie ik werkelijk mag zijn. Ik kan nu veel meer genieten van alles wat ik doe, zelfs van het kleinste kan ik al genieten.
Ook het werk wat ik nu weer doe voor De Heer, geeft mij veel meer voldoening, het is nu meer van uit mijn hart.
Antsje bedankt.
Berend, 65

Ik was op zoek naar een christelijke coach die mij zou kunnen helpen om de balans in mijn leven terug te krijgen na een burn-out.

Tijdens het traject hebben we tekeningen gemaakt van alle periodes uit het leven. De tekeningen hebben veel inzichten gegeven nadat we deze in alle rust besproken hebben. Patronen uit het verleden heb ik terug gezien in mijn dagelijks leven. Door de gesprekken is dit beter zichtbaar geworden en heb ik hier stappen in gemaakt om ze te herkennen en ernaar te handelen.

Door een christelijke benadering van het traject is er sprake van verdieping in je persoonlijke leven maar ook zeker in je geloofsleven.

Ik wil je nogmaals heel hartelijk bedanken voor de fijne gesprekken die we hebben gehad en de inzichten die je hebt gegeven. Je hebt me enorm geholpen om stappen te maken in mijn leven. Ik ben je daar erg dankbaar voor. Het is echt een aanrader voor iedereen die een coach kan gebruiken!

Rutger, 31

Wil jij meer rust ervaren en dankbaar leven?

Bekijk hieronder de tarieven en mogelijkheden

Is Tankber Coaching alleen voor christenen?

Ik coach het vaakst christenen, en ook niet-christenen. Dus ook voor mensen die wel iets met zingeving hebben, maar zich niet direct christen willen noemen, of niet per se iets met de kerk hebben. Ik sluit aan bij jouw behoeften. Bij mijn coaching kan over God gepraat worden en kan gebed een rol spelen, een meerwaarde voor wie daar behoefte aan heeft. Voor de een speelt het geloof een grotere rol in het leven dan voor de ander. Deze coaching en therapie is vooral gericht op jou als persoon, op wie jij bent, waar jij tegen aanloopt en hoe jij jezelf kunt ontwikkelen tot een krachtig persoon

Informatie over de tarieven en werkwijze

Ik werk volgens uurtarieven. Een aantal dagen na afloop van ieder coachgesprek ontvang je van mij een factuur waar het uurtarief is berekend aan de hand van de duur van het gesprek. Dit wordt dus naar rato doorberekend, afgerond op 5 minuten. Een gesprek duurt gemiddeld anderhalf uur en er vinden in een coachtraject gemiddeld 10-15 gesprekken plaats, meestal eens per twee weken. De frequentie, de duur van de gesprekken en het totaal aantal gesprekken worden afgestemd op jouw persoonlijke behoefte. We evalueren regelmatig over het proces en jouw behoefte, we werken hierin samen en ik stel me flexibel op. Ik heb zorgvuldig nagedacht over mijn uurtarieven en heb er voor gekozen om drie verschillende tarieven te hanteren, afgestemd op jouw netto inkomen. Je geeft zelf aan welk tarief voor jou van toepassing is, dit gebeurt op basis van vertrouwen. De coachingsgesprekken vinden plaats op basis van afspraken. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij minder dan 24 uur kunnen kosten worden doorberekend. De tarieven in onderstaande tabel zijn voor particulieren,  inclusief het gebruik van de TotalBalance map.

Netto gezinsinkomen per maand Uurtarief
€ 1500 of minder € 50
€ 1500 tot 2200 € 57,50
€ 2200 of meer € 65


Bij werkgerelateerde hulpvragen zou je werkgever bereid kunnen zijn een coachtraject te vergoeden, omdat het gezien kan worden als scholingskosten, wat belastingtechnisch een voordeel kan opleveren. Coaching via de werkgever kost € 65 per uur excl. btw. Mijn factuur wordt dan rechtstreeks naar jouw werkgever gestuurd.

Bij de Belastingdienst kun je als particulier de kosten voor coaching als scholingskosten aftrekken. Voor zelfstandige ondernemers zijn de kosten aftrekbaar als bedrijfskosten. Informeer bij de belastingdienst welke voorwaarden hier aan verbonden zijn.

Ik sta als beroepsprofessional geregistreerd bij het Registerplein onder registratienummer 461035072. Dit betekent dat ik handel volgens Beroepscode Maatschappelijk Werk en dat ik aangesproken kan worden op mijn handelen bij klachten. Uiteraard is het uitgangspunt dat we door onderlinge communicatie met openheid en transparantie hier samen uit kunnen komen. Mocht u een externe partij hierin willen betrekken, kunt u zich wenden tot het Registerplein. Kijk voor meer informatie op: https://www.registerplein.nl/beroepsregistratie/klacht/ .

In januari- mei 2016 heb ik met succes de TotalBalance coach opleiding gevolgd. In januari 2021 hoop ik de TotalBalance senior coach training te hebben afgerond. Sinds een paar jaar geef ik supervisie en coaching aan TotalBalance coaches in opleiding.

TotalBalance tarieven Uurtarief incl BTW
De 3 gesprekken t.b.v. de training € 95
Supervisie € 80

Vraag volledig vrijblijvend een gratis kennismakings-

gesprek aan per Skype of telefoon:

Tankber Coaching

Antsje van der Gaast
06-123 17 167

Lange Miente 9
8491 BG Akkrum

De praktijk ligt op 2 minuten loopafstand van het treinstation van de NS, traject Zwolle-Leeuwarden. Akkrum ligt aan de snelweg A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden.

Tankber Coaching

Overige informatie

Ik ben Maatschappelijk Werker van beroep en daarmee handel ik volgens de Beroepscode Maatschappelijk Werker.

Ik ben opgeleid en gecertificeerd als TotalBalance coach en gebruik de bijbehorende werkmap van TotalBalance. Deze map bevat onder andere een persoonlijkheidstest, liefdestalentest, opdrachten en vragen. Het TotalBalance programma is ontwikkeld na ruim 15 jaar onderzoek en implementatie door personal coach, christentherapeut, spreker en schrijver Carianne Ros.

Vanuit de omzet die ik genereer, draag ik bij aan stichting Unite in Christ, die zich richt op het zichtbaar maken van Gods vaderhart in Noord Nederland.

Ik beschouw de Bijbel als Gods woord en ik beschouw de Heilige Geest van God als mijn helper en trooster op alle facetten van mijn leven. Jezus Christus is mijn redder en verlosser met wie ik een levende relatie mag hebben.